Samsung Waschmaschine Ersatzteile, Geräteübersicht

Filter 201 Ergebnisse
Produktnummer Code Name des Gerätes Modellnummer Servicenummer Produktion
  AM040FXMDEH/EU DVM,12.1,KW,SETOUT,HP,R410A AM040FXMDEH    
  AM040FXMDGH/EU DVM,12.1,KW,SETOUT,HP,R410A AM040FXMDGH    
  AM050FXMDEH/EU DVM,14.0,KW,SETOUT,HP,R410A AM050FXMDEH    
  AM050FXMDGH/EU DVM,14.0,KW,SETOUT,HP,R410A AM050FXMDGH    
  AM060FXMDEH/EU DVM,15.5,KW,SETOUT,HP,R410A AM060FXMDEH    
  AM060FXMDGH/EU DVM,15.5,KW,SETOUT,HP,R410A AM060FXMDGH    
  AC071KX4DKH/EU CAC,7.1,KW,SETOUT,HP,R410A AC071KX4DKH/EU    
  AC071HCAPKH/EU CAC,7.1,KW,SETOUT,HP,R410A AC071HCAPKH/EU    
  AC090FCADEH/EU CAC,9.0,KW,SETOUT,HP,R410A AC090FCADEH    
  AC090FCAPEH/EU CAC,9.0,KW,SETOUT,HP,R410A AC090FCAPEH    
  AC090HCADKH/EU CAC,9,KW,SETOUT,HP,R410A AC090HCADKH/EU    
  AC090HCADNH/EU CAC,9,KW,SETOUT,HP,R410A AC090HCADNH/EU    
  AC100FCADEH/EU CAC,10.0,KW,SETOUT,HP,R410A AC100FCADEH    
  AC100FCADGH/EU CAC,10.0,KW,SETOUT,HP,R410A AC100FCADGH/EU    
  AC100FCAFEH/EU CAC,10.0,KW,SETOUT,HP,R410A AC100FCAFEH    
  AC100FCAPEH/EU CAC,10.0,KW,SETOUT,HP,R410A AC100FCAPEH    
  AC100FCAPGH/EU CAC,10.0,KW,SETOUT,HP,R410A AC100FCAPGH    
  AC100JXADEH/EU CAC,10,KW,SETOUT,HP,R410A AC100JXADEH/EU    
  AC100JXADGH/EU CAC,10,KW,SETOUT,HP,R410A AC100JXADGH/EU    
  AC120HCAPKH/EU CAC,12,KW,SETOUT,HP,R410A AC120HCAPKH/EU    
  AC120HCADNH/EU CAC,12,KW,SETOUT,HP,R410A AC120HCADNH/EU    
  AC140KX4DKH/EU   AC140KX4DKH/EU    
  AC140KX4DNH/EU   AC140KX4DNH/EU    
  AC140KXADGH/EU   AC140KXADGH/EU    
  AC140HCADKH/EU CAC,14,KW,SETOUT,HP,R410A AC140HCADKH/EU    
  AC140JXADEH/EU CAC,,,,, AC140JXADEH/EU    
  AC140JXADGH/EU CAC,14,KW,SETOUT,HP,R410A AC140JXADGH/EU