Karcher Staubsauger Ersatzteile, Geräteübersicht

Filter 150 Ergebnisse
Produktnummer Code Name des Gerätes Modellnummer Servicenummer Mehr Info
  2.640-560.0   ADD-ON KIT Omnibusset  
24 0.175-464.0   ALL MODELS CHARIOT iVACUUM 24 - AURORA  
752 9.398-687.0   ASPIRADOR NT 75/2 Tact² Me  
4 1.629-731.0   AD 4 PREMIUM *EU-II  
4 1.629-732.0   AD 4 PREMIUM *CH  
3200 1.629-670.0   AD 3.200 *CN  
3 1.629-674.0   AD 3 Premium *AE  
2 1.629-711.0   AD 2 *EU-II  
2 1.629-712.0   AD 2 *CH  
2 1.348-301.0   AD 2 Battery Set *EU  
2 1.348-300.0   AD 2 Battery *INT  
2114 1.629-116.0   A 2114 *BR  
2114 1.629-115.0   A 2114 *BR  
2104 1.629-111.0   A 2104 PLUS (220V) *BR  
2104 1.629-112.0   A 2104 PLUS (120V) *BR  
2104 1.629-109.0   A 2104 *BR  
2104 1.629-110.0   A 2104 *BR  
2004 1.629-113.0   A 2004 Plus (220V) *BR  
2004 1.629-114.0   A 2004 Plus (120V) *BR  
2554 1.723-603.0   A 2554 Me *AU/NZ  
2254 1.723-303.0   A 2254 Me *AU/NZ  
2204 1.723-103.0   A 2204 *AU/NZ  
2024 1.629-203.0   A 2024 PT *AU/NZ  
  0.226-315.0   Accessories  
2675 1.723-814.0   A 2675 Jubilee *EU  
2656 1.723-813.0   A 2656 X Plus *CN  
2676 1.723-812.0   A 2676 X PT Plus *EU  
2656 1.723-811.0   A 2656 X Plus *CH  
2656 1.723-810.0   A 2656 X Plus *EU  
2674 1.723-803.0   A 2674 PT PLUS *EU  
2654 1.723-802.0   A 2654 ME PLUS *FR  
2654 1.723-801.0   A 2654 ME *CH  
2654 1.723-800.0   A 2654 ME *EU  
2604 1.723-701.0   A 2604 *CH  
2604 1.723-700.0   A 2604 *EU  
2574 1.723-610.0   A 2574 pt *EU  
2554 1.723-603.0   A 2554 Me *AU&NZ  
2554 1.723-603.0   A 2554 Me *AU/NZ  
2554 1.723-602.0   A 2554 Me *GB  
2554 1.723-601.0   A 2554 Me *CH  
2554 1.723-600.0   A 2554 Me *EU  
2524 1.723-550.0   A 2524 PT *EU  
2534 1.723-506.0   A 2534 pt-TV *GB  
2534 1.723-502.0   A 2534 pt *GB  
2534 1.723-501.0   A 2534 pt *CH  
2534 1.723-500.0   A 2534 pt *EU  
2500 1.723-407.0   A 2500 *CH  
2500 1.723-406.0   A 2500 *EU  
2504 1.723-402.0   A 2504 *GB  
2504 1.723-401.0   A 2504 *CH