Pelgrim Beleuchtung, Geräteübersicht

Filter 28 Ergebnisse
Produktnummer Code Name des Gerätes Modellnummer Servicenummer Produktion
  AM10/P01 GG FORNUIS AM10/P01 WIT AM10/P01    
  AM10/P01   AM10P01    
  AM10 Gas/gas-fornuis AM10    
  AM20/P01 GE FORNUIS AM20/P01 WIT AM20/P01    
  AM20/P01   AM20P01    
  AM20 gas/elektrofornuis AM20    
  AM34/P01 GT FORNUIS AM34/P01 WIT AM34/P01    
  AM34RVS/P01 GT FORNUIS AM34RVS/P01 AM34RVS/P01    
  AM34/P01   AM34P01    
  AM34RVS/P01   AM34RVSP01    
  AM34 gas/elektrofornuis AM34    
  AM34RVS gas/elektrofornuis AM34RVS    
  AM35/P01 GT FORNUIS AM35/P01 AM35/P01    
  AM35/P01   AM35P01    
  AM37/P01 GE FORNUIS AM37/P01 AM37/P01    
  AM37/P01   AM37P01    
  AM39/P01 GT FORNUIS AM39/P01 AM39/P01    
  AM39/P01   AM39P01    
  AM40/P01 EE FORNUIS AM40/P01 WIT AM40/P01    
  AM40/P01   AM40P01    
  AM40 Elektro/elektrofornuis AM40    
  AM52/P01 ET FORNUIS AM52/P01 WIT AM52/P01    
  AM52RVS/P01 ET FORNUIS AM52RVS/P01 AM52RVS/P01    
  AM52/P01   AM52P01    
  AM52RVS/P01   AM52RVSP01    
  AM52 Elektro/elektrofornuis AM52    
  AM52RVS Elektro/elektrofornuis AM52RVS    
  AM634/P01 GT FORNUIS AM634/P01 WIT AM634/P01    
  AM634RVS/P01 GT FORNUIS AM634RVS/P01 AM634RVS/P01    
  AM634/P02 GT FORNUIS AM634/P02 WIT AM634/P02    
  AM634RVS/P02 GT FORNUIS AM634RVS/P02 AM634RVS/P02    
  AM634/P01   AM634P01    
  AM634/P02   AM634P02    
  AM634RVS/P01   AM634RVSP01    
  AM634RVS/P02   AM634RVSP02    
  AM634 gas/elektrofornuis AM634    
  AM634RVS gas/elektrofornuis AM634RVS    
  AM64/P01 KT FORNUIS AM64/P01 WIT AM64/P01    
  AM64RVS/P01 KT FORNUIS AM64RVS/P01 AM64RVS/P01    
  AM64/P01   AM64P01    
  AM64RVS/P01   AM64RVSP01    
  AM64 Keramisch/elektrofornuis AM64    
  AM64RVS Keramisch/elektrofornuis AM64RVS    
  AM664/P01 KT FORNUIS AM664/P01 WIT AM664/P01    
  AM664RVS/P01 KT FORNUIS AM664RVS/P01 AM664RVS/P01    
  AM664/P02 KT FORNUIS AM664/P02 WIT AM664/P02    
  AM664RVS/P02 KT FORNUIS AM664RVS/P02 AM664RVS/P02    
  AM664/P01   AM664P01    
  AM664/P02   AM664P02    
  AM664RVS/P01   AM664RVSP01